[Đào tạo ngắn hạn] Cách thức xây dựng thang bảng lương theo phương pháp trả lương 3P (vị trí – năng lực – hiệu quả). Kỹ năng xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc nhằm tối ưu hóa trong doanh nghiệp hiện đại

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tổ chức khai mạc khóa đào tạo “Cách thức xây dựng thang bảng lương theo phương pháp trả lương 3P (vị trí – năng lực – hiệu quả) – Kỹ năng xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc nhằm tối ưu hóa trong doanh nghiệp hiện đại” Tới dự chương trình và tham gia đào tạo có ông Dư Thành Vũ- Phó Hiệu trưởng nhà trường; Ông Dư Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Tiến; TS. Bùi Quốc Anh – Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Tiền lương và Quan hệ lao động, Viện Khoa học – Lao động và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; học viên là cán bộ, nhân viên công ty cổ phần Hoàng Tiến; cán bộ, nhân viên trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

Ông Dư Thành Vũ – Phó Hiệu trưởng nhà trường

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, các doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đương đầu với cuộc chiến giành nhân viên giỏi. Tại sao các công ty thường thu hút và duy trì được một đội ngũ nhân viên ưu tú? Câu trả lời nằm ở tính công bằng bên trong, cũng như bên ngoài của hệ thống tiền lương, tiền thưởng – một công cụ quan trọng mang tính chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. 

Lương 3Ps là cơ chế trả tiền lương mới dựa trên các tiêu chí có sẵn. Dựa vào đó, người quản lý nhân sự có thể bao quát được hiệu quả công việc của từng nhân viên trong công ty. Trả lương 3Ps là phương pháp đang được áp dụng tại rất nhiều công ty tại Việt Nam. Mục tiêu của 3Ps là hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động.

Thực hiện nội dung hợp tác giữa công ty cổ phần Hoàng Tiến và trường Cao đẳng Lý Thái Tổ về việc triển khai đào tạo các khóa học ngắn hạn năm 2022 và cũng là dịp để cán bộ, nhân viên của công ty cổ phần Hoàng Tiến có được góc nhìn tổng thể đối với các quy định về tiền lương, hệ thống lương 3Ps, các thành phần, cách thức xây dựng và lợi ích của phương pháp trả lương 3Ps cũng như thực hiện được việc xây dựng được thang bảng lương cho mỗi vị trí công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lao động tiền lương trong công ty.

Ông Dư Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Tiến

Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ là cơ sở hàng đầu trong việc đào tạo, cung cấp giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng cho người lao động dựa trên nhu cầu từ Doanh nghiệp cũng như năng lực hiện tại của đội ngũ quản lý doanh nghiệp.

Mọi thông tin liên hệ hotline 02223755755   Email: contact@lic.edu.vn