ENTERPRISE CO-OPERATION

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học & công nghệ của các trường cao đẳng, đại học. Đây là mối quan hệ hợp tác song phương, đôi bên cùng có lợi và cùng hướng tới người học, lấy người học làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Nhằm mang lại những lợi ích tốt nhất cho người học, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đã hoạch định và cam kết thực hiện những mục tiêu, định hướng trong hợp tác doanh nghiệp như sau:

• Kết hợp cùng doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, tùy chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp. Nhà trường và doanh nghiệp cùng phối hợp và cung cấp chuyên gia theo yêu cầu của mỗi bên.

• Nghiên cứu và chuyển giao các đề tài ứng dụng vào thực tiễn sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

• Tiếp cận, tìm hiểu để đầu tư đồng bộ, hiện đại cơ sở vật chất của Trường với doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ nhau trong đào tạo và sản xuất.

• Xây dựng mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp thông qua mô hình “Doanh nghiệp thân thiết” để tạo môi trường trải nghiệm, thực tập, tham gia sản xuất cho giảng viên và học sinh sinh viên; xây dựng hệ thống xưởng sản xuất kết hợp thực tập với mục đích trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp và giúp sinh viên thích nghi với thực tế sản xuất.

• Phối kết hợp với doanh nghiệp trong giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, văn hóa doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên trong khởi nghiệp.

Với việc thực hiện những mục tiêu đã đặt ra trong hợp tác doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ hướng tới một môi trường đào tạo thực chất, năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội và của người học.