MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí là ngành đào tạo các kỹ sư thực hành có kiến thức lý thuyết vững vàng, kỹ năng nghề thành thạo, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất. Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức, ý chí vươn lên trong học tập, có kỷ luật  lao động; có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao. Sinh viên sẽ được đào tạo những kiến thức về cơ học ứng dụng, chi tiết máy, vật liệu và công nghệ nhiệt luyện, dung sai và đo lường, công nghệ chế tạo máy, nguyên lý cắt, đồ gá, CAD/CAM/CNC… Ngoài ra sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức ngoại ngữ, tin học, vẽ thiết kế, văn hóa doanh nghiệp, 5S, 3D…Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo nên những kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao đáp ứng ngay yêu cầu công việc của doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

  • Thiết kế, gia công trên máy công cụ vạn năng: Tiện, phay, khoan, mài…
  • Vẽ, thiết kế, lập trình và vận hành gia công trên máy tiện, phay, cắt dây, xung điện EDM, laser, đột dập CNC…
  • Quản lý sản xuất tại các phân xưởng cơ khí, dây chuyền sản xuất
  • Quản lý chất lượng, an toàn lao động
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

 

INTERNATIONAL STRATEGIC PARTNERS

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ