MOLD MANUFACTURING

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

Chế tạo khuôn mẫu là ngành đào tạo các kỹ sư thực hành có kiến thức lý thuyết vững vàng, kỹ năng nghề thành thạo, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất. Sinh viên ngành Chế tạo khuôn mẫu có phẩm chất đạo đức, sức khoẻ tốt, ý chí vươn lên trong học tập, làm việc, kỷ luật  lao động; có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao. Sinh viên học ngành, nghề chế tạo khuôn mẫu sẽ được cung cấp những kiến thức về cơ học, vật liệu, xử lý bề mặt, nhiệt luyện, dung sai, phương pháp đo kiểm tra, công nghệ chế tạo máy, CAD/CAM/CNC, công nghệ thiết kế ngược và in 3D, thiết kế khuôn ép nhựa, khuôn dập, khuôn đúc, xử lý bề mặt khuôn mẫu, lắp ráp khuôn mẫu,… Ngoài ra sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức ngoại ngữ, tin học, văn hóa doanh nghiệp, Kaizen và 5S, 3D…Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo nên những kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao của ngành, nghề chế tạo khuôn mẫu.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

  • Thiết kế, gia công trên máy công cụ vạn năng: Tiện, phay, khoan, mài,…
  • Vẽ, thiết kế, lập trình  và vận hành gia công trên máy tiện, phay, cắt dây, xung điện EDM, laser, đột dập CNC,…
  • Quản lý sản xuất, chất lượng tại các phân xưởng cơ khí, dây chuyền sản xuất.
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
  • Thiết kế, chế tạo các loại khuôn, mẫu.
  • Xử lý bề mặt khuôn mẫu.

Open this in UX Builder to add and edit content