công nghệ thông tin

Ứng dụng phần mềm là chuyên ngành nghiên cứu những nguyên lý của phần mềm, cách thiết kế và xây dựng, vận hành các hệ thống phần mềm các doanh nghiệp. Tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, sinh viên theo học chuyên ngành Ứng dụng phần mềm sẽ tập trung vào các công việc thử nghiệm, ứng dụng phần mềm vào hệ thống hạ tầng của doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp tìm kiếm được những giải pháp CNTT tối ưu, cải thiện chất lượng hoạt động, quy trình làm việc…

Mạng máy tính là chuyên ngành nghiên cứu những nguyên lý của mạng Internet, cách thiết kế và xây dựng một hệ thống mạng từ mạng nội bộ cho đến mạng diện rộng có kết nối toàn cầu. Tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, sinh viên theo học chuyên ngành Mạng máy tính được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp trong việc phát triển ứng dụng trên các hệ thống máy tính nối mạng từ trung đến cao cấp. Trong thời đại công nghiệp 4.0, sinh viên chuyên ngành Mạng máy tính có khả năng đáp ứng xu hướng phát triển công nghệ hiện đại. Theo đó, sinh viên sau tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức về thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống Internet…

INTERNATIONAL STRATEGIC PARTNERS

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ