Category Archives: Thông báo

Thông báo về việc cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, người lao động, khách đến làm việc quét mã QR qua ứng dụng Bluezone khi ra, vào trường

Thông báo về việc cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, người lao động, khách đến làm việc quét mã QR qua ứng dụng Bluezone khi ra, vào trường Xem chi tiết tại đây

Công văn của Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới

Công văn của Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới Xem chi tiết tại đây

Thông báo cài đặt Bluezone đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường

Thực hiện kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường. Trường Cao Đẳng Lý Thái Tổ thông báo thực hiện cài đặt Bluezone đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường. Xem chi tiết tại đây