TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

Địa chỉ: Khu phố Thượng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02-223-755-755

Email: contact@lic.edu.vn

Fax: 02-223-755-755


 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Dương Đức Hải

Số điện thoại: 0988.646.126

Email: hai.duong@lic.edu.vn

Hiệu phó, TP Hợp tác QT & DN: Dư Thành Vũ

Số điện thoại: 0978.831.821

Email: vu.du@lic.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Đỗ Xuân Phương

Số điện thoại: 0866.792.112

Email: phuong.do@lic.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà

Số điện thoại: 0912.574.163

Email: ha.tran@lic.edu.vn

Open this in UX Builder to add and edit content