TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

Địa chỉ: Khu phố Thượng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02-223-755-755

Email: contact@lic.edu.vn

Fax: 02-223-755-755

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu trưởng: Dương Đức Hải

Số điện thoại: 02223755755

Email: hai.duong@lic.edu.vn


Phó hiệu trưởng: Lê Văn Thắm

Số điện thoại: 0912063692

Email: tham.levan@lic.edu.vn


Phó hiệu trưởng: Dư Thành Vũ

Số điện thoại: 0978.831.821

Email: vu.du@lic.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO


Trưởng phòng: Đỗ Xuân Phương

Số điện thoại: 0866792112

Email: phuong.do@lic.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP


Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà

Số điện thoại: 0912574163

Email: ha.tran@lic.edu.vn

KHOA KHÍ


Trưởng Khoa: Lê Văn Thắm

Số điện thoại: 0912063692

Email: tham.levan@lic.edu.vn

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


Trưởng Khoa: Trần Thanh Tuấn

Số điện thoại: 0988.253.940

Email: tuan.tran@lic.edu.vn

PHÒNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ


Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Hạng

Số điện thoại: 0979109063

Email: hang.nguyen@lic.edu.vn