TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

Địa chỉ: Khu phố Thượng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02-223-755-755

Email: contact@lic.edu.vn

Fax: 02-223-755-755