INDUSTRIAL ELECTRICITY

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Điện Công nghiệp là ngành học đào tạo kỹ sư thực hành, nhân viên kỹ thuật có phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp tốt, có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng: Lập, chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cho các loại máy điện, thiết bị điện, các thiết bị tích hợp trên dây chuyền sản xuất; có khả năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, mạng điện chiếu sáng, máy điện và thiết bị điện; lập trình PLC, biến tần… để điều khiển các cơ cấu chấp hành điện khí nén, thủy lực, băng tải… cho hệ thống tự động hóa trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư hoặc các thiết bị điện công nghiệp khác. Ngoài ra người học sẽ được cung cấp kiến thức ngoại ngữ, tin học, CAD cho ngành Điện Công nghiệp…

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí:

  • Quản lý sản xuất tại các dây chuyền, phân xưởng Điện – Điện tử.
  • Nhân viên thiết kế, cài đặt, lập trình PLC; vận hành, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tiến các hệ thống sản xuất tự động.
  • Nhân viên trong các công ty điện lực, xây lắp điện, tư vấn thiết kế điện.
  • Kỹ thuật viên cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp….