STUDENT LIFE

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Với tôn chỉ “Tạo lập hành trang, vững vàng khởi nghiệp” nhằm giúp các bạn sinh viên tự hình thành và tích luỹ những kiến thức, kỹ năng tốt nhất như một hành trang tối ưu để vững bước vào đời.

Học tập tại Cao đẳng Lý Thái Tổ, mỗi sinh viên sẽ là một nhân tố cấu thành cộng đồng sinh viên năng động, thân thiện và hoà nhập vào hàng loạt các hoạt động văn hoá, thể thao, thiện nguyện... và các sự kiện khác diễn ra tại trường.

Hãy trải nghiệm các hoạt động đa dạng và khám phá trọn vẹn cuộc sống sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, các bạn sẽ tự tin với khả năng  ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp. Đó chính là những hành trang không thể thiếu để hoà nhập trong thời đại công nghệ 4.0.

STUDENT ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN