VN đang ở thời kỳ dân số vàng nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế với tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ thấp.

Ngày 19/12, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, Việt Nam có gần 88% dân số đang ở trong độ tuổi từ 25-59 tham gia vào lực lượng lao động. Tỷ trọng dân số tham gia lực lượng lao động cao nhất là ở nhóm tuổi 25-29.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Tuy nhiên, dù có thị trường lao động rộng lớn nhưng chất lượng lao động của Việt Nam lại chưa cao. Lao động phổ thông và lao động giản đơn vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, đây là một thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. “Để có vị thế tốt, tránh bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, giáo dục nghề nghiệp; đồng thời, cần có các chính sách gắn kết giữa đào tạo và nhà tuyển dụng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Việt Nam có gần 88% dân số đang ở trong độ tuổi từ 25-59 tham gia vào lực lượng lao động

Hiện tại, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã tốt nghiệp phổ thông trung học chiếm 39,1%; đã được đào tạo có bằng, chứng chỉ (từ sơ cấp trở lên) chiếm 23,1%.

Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực nông thôn thấp hơn gần hai lần so với khu vực thành thị, tương ứng 1,64% và 2,93%. Hầu hết người thất nghiệp có độ tuổi từ 15-54, chiếm 91,7% người thất nghiệp.

Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2009-2019, tỷ trọng việc làm theo ngành có sự dịch chuyển rất tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản và tăng tỷ trọng lao động trong khu vực Công nghiệp, Xây dựng và Dịch vụ.

Nhóm nghề lao động giản đơn thu hút nhiều nhân lực nhất trong nền kinh tế với tỷ lệ 33,2%. Các nhóm “dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng”, “thợ thủ công và các thợ khác có liên quan” và “thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị” cũng là những nhóm nghề thu hút nhiều lực lượng lao động, tương ứng là 18,3%, 14,5% và 13,2% tổng số lao động đang làm việc.

Theo Trường Giang/Vietnamnet.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *