INFORMATION TECHNOLOGY

TIN HỌC ỨNG DỤNG

Chương trình đạo tạo ngắn hạn Tin học ứng dụng là chương trình đào tạo một số công việc đơn giản của nghề Tin học bao gồm: Lắp ráp và bảo trì máy tính; Tin học văn phòng; Quản trị mạng.

Kết thúc khóa học, học viên thực hiện được các nội dung chính như sau:

• Hiểu rõ cấu trúc cơ bản, chức năng, nhiệm vụ và nhận biết được các thành phần phần cứng của máy vi tính. Lựa chọn cấu hình, lắp ráp, cài đặt và bảo trì được máy tính.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công tác văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

• Thiết kế, lắp đặt, cấu hình và quản trị được hệ thống mạng LAN quy mô vừa và nhỏ. Cài đặt và quản lý cấu hình các server, các hoạt động truy cập tài nguyên, tối ưu hiệu suất sử dụng hệ thống, quản lý sao lưu phục hồi; quản trị người dùng, dịch vụ và tài nguyên mạng.

• Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng được đào tạo vào học tập nâng cao, lao động và các hoạt động khác.

• Có trách nhiệm với công việc; đảm bảo an toàn trong lao động; có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và tác phong công nghiệp.

Đối tượng tuyên sinh: Tuổi từ 15 trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề đào tạo.

Thời gian khóa học: Tổng thời gian toàn khóa 12 tuần; thực học 11 tuần; ôn tập, kiểm tra, thi kết thúc 1,0 tuần.

Phân bổ thời gian: