WELDING

HÀN

Nghề Hàn đào tạo các công nhân lành nghề trong lĩnh vực gia công kết cấu, thiết bị cơ khí bằng các loại công nghệ hàn. Người học sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng về vẽ thiết kế AutoCad, Solidwork…, nguyên lý hoạt động của thiết bị, tính toán, triển khai phôi, chọn chế độ hàn, chế độ cắt, kỹ thuật hàn… trên  các máy hàn điện, máy hàn TIG, MIG, máy cắt plasma CNC, đột dập CNC… trong gia công các kết cấu, thiết bị cơ khí. Ngoài ra người học sẽ được đào tạo kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, 5S, 3D…

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng:

• Vận hành và hàn được các mối hàn trên máy hàn công nghệ cao trong gia công kết cấu, thiết bị cơ khí

• Vẽ, thiết kế, lập trình và vận hành gia công các máy đột dập, plasma, laser CNC

• Trực tiếp vận hành các máy đột dập, chấn, cắt plasma, laser CNC