INDUSTRIAL ELECTRONICS

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Nghề Điện tử công Nghiệp đào tạo công nhân lành nghề trong lĩnh vực điện, điện tử. Người học sẽ được cung cấp kiến thức về nguyên lý hoạt động của các linh kiện, thiết bị tương tự, số, mạch điện thông dụng; cũng như phân tích được các chương trình cơ bản cho PLC, vi điều khiển, sơ đồ mạch điện, điện tử, sơ đồ thi công, lắp ráp thiết bị. Ngoài ra người học sẽ được đào tạo kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, 5S…

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng:

• Lắp ráp sản phẩm điện, điện tử

• Vận hành các thiết bị điện, điện tử

• Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử

• Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện tử

• Sửa chữa các thiết bị điện tử