INDUSTRIAL ELECTRICITY

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nghề Điện Công nghiệp đào tạo công nhân lành nghề trong lĩnh vực điện, điện tử. Người học sẽ được cung cấp kiến thức về: Nguyên lý hoạt động của các các thiết bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện, các loại cảm biến; ứng dụng các linh kiện thụ động; phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện, điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện; cũng như phân tích được các chương trình cơ bản cho PLC, sơ đồ mạch điện, điện tử, sơ đồ thi công, lắp ráp thiết bị. Ngoài ra người học sẽ được đào tạo kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, 5S…

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng:

• Lắp đặt hệ thống điện công trình;

• Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

• Lắp đặt tủ điện;

• Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

• Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

• Lắp đặt mạch máy công cụ;

• Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng mạch máy công cụ;

• Kinh doanh thiết bị điện.