Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Công ty Tư vấn Giáo dục STEAM và chuyển đổi số SEARINET

Ngày 26/12/2023, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đã tổ chức chương trình Tọa đàm về ứng dụng giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông. Tham dự chương trình có Đại diện Phòng giáo dục thành phố Từ Sơn, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải – Chuyên gia về giáo dục STEM, Viện nghiên cứu giáo dục STEM, Đại học Missouri (Mỹ) – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Tư vấn Giáo dục STEAM và chuyển đổi số SEARINET cùng các cộng sự. Về phía Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ có PGS.TS Nguyễn Tiến Đông – Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

Trong chương trình tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải đã có bài thuyết trình và giới thiệu về những nghiên cứu và chương trình STEM đang được áp dụng tại Mỹ. Từ những chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải, có thể nhận thấy từ khoá STEM hiện nay đang được hiểu theo nhiều cách khác nhau do nhiều tổ chức, doanh nghiệp tự educated thị trường, và thường lồng ghép chuyên môn vào để gắn thành STEM như: robotics, lập trình, tái chế, sáng tạo… nên trở thành câu chuyện “Thầy bói xem voi”, ảnh hưởng tới niềm tin, ngộ nhận của rất nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh về STEM.

Định nghĩa về STEM được hiều như thế nào?
NSTA – National Science Teaching Association định nghĩa về STEM (2023) như sau: “An interdisciplinary approach to teaching science, technology, engineering, and math, STEM instruction integrates key concepts between two or more STEM disciplines as students apply the practices of science and engineering to real-world problems.”

Tạm dịch: STEM là một cách tiếp cận liên ngành để giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, chương trình giảng dạy STEM tích hợp các khái niệm chính giữa hai hoặc nhiều môn STEM vào quá trình học sinh áp dụng thực tiễn khoa học và kỹ thuật giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Vậy hiểu đúng về STEM như thế nào?

Hiểu đúng STEM để thiết kế các khoá học – không chỉ đơn thuần là trải nghiệm – khoá học đảm bảo:

– Chuẩn đầu ra / Learning outcome

– Đánh giá / Assessment

– Mô tả khoá học / Description

Và STEM cần phải thực hiện theo chu trình:

– Kiến thức cốt lõi / Core knowledge

– Thực hành thực tiễn / Practices

– Tư duy liên ngành / Cross cutting disciplines

Việc ký thỏa thuận hợp tác MOU giữa Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Công ty Tư vấn Giáo dục STEAM và chuyển đổi số SEARINET là bước khởi đầu để hợp tác giữa hai đơn vị cùng triển khai Giáo dục STEM cho các Trường Mầm non – Tiểu học – THCS và THPT trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đang từng bước hiện thực hoá mô hình HUB kết nối, định hướng, triển khai hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bắc Ninh và Việt Nam.