Học sinh học nghề trọng điểm sẽ được hỗ trợ học phí

Cụ thể Tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ- HĐND tỉnh Bắc Ninh ngày 29/9/2021 về “Quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp THPT học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, năm học 2021- 2022 đến năm học 2025- 2026”.

Theo đó nhóm Kỹ thuật và Công nghệ thông tin:

Năm học 2021-2022 là 570.000 đồng/tháng;

Năm học 2022-2023 là 1.120.000 đồng/tháng;

Năm học 2023-2024 là 1.190.000 đồng/tháng;

Năm học 2024-2025 là 1.220.000 đồng/tháng;

Năm học 2025-2026 là 1.440.000 đồng/tháng.

Nhóm Sản xuất, Chế biến và Xây dựng: năm học 2021-2022 là 570.000 đồng/HSSV/tháng; năm học 2022-2023 là 1.070.000 đồng/tháng; năm học 2023-2024 là 1.140.000 đồng/tháng; năm học 2024-2025 là 1.170.000 đồng/HSSV/tháng; năm học 2025- 2026 là 1.380.000 đồng/tháng.

Nhóm Sức khỏe năm học 2021-2022 là 1.200.000 đồng/ HSSV/ tháng; năm học 2022-2023 là 1.310.000 đồng/tháng; năm học 2023-2024 là 1.390.000 đồng/tháng; năm học 2024- 2025 là 1.420.000 đồng/tháng; năm học 2025-2026 là 1.680.000 đồng/tháng.

Nhóm Du lịch, Dịch vụ và Môi trường năm học 2021-2022 là 570.000 đồng/tháng; năm học 2022-2023 là 930.000 đồng/tháng; năm học 2023-2024 là 990.000 đồng/tháng; năm học 2024-2025 là 1.020.000 đồng/tháng; năm học 2025-2026 là 1.200.000 đồng/tháng.

 

Sinh viên ngành Điện Công nghiệp thực hiện lắp ráp mạch điện

Sinh viên ngành Điện Công nghiệp thực hiện lắp ráp mạch điện

Người học đủ điều kiện được hỗ trợ học phí học nghề chỉ được hưởng hỗ trợ một lần theo quy định này; người học đã được hỗ trợ học phí học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước ở cùng cấp trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ theo quy định này. Người học đăng ký học cùng một thời điểm ở hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc hai chương trình đào tạo chỉ được hỗ trợ học phí học nghề ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc một chương trình đào tạo.

Trường hợp mức thu học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thấp hơn mức hỗ trợ theo quy định này thì mức hỗ trợ học phí cho người học bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian hỗ trợ học nghề là thời gian thực học của chương trình đào tạo toàn khoá, nhưng không quá 30 tháng đối với đào tạo trình độ Cao đẳng và không quá 20 tháng đối với đào tạo trình độ Trung cấp; thời gian hỗ trợ học phí đào tạo các nghề đặc thù tối đa không quá 30 tháng

Như vậy đối với sinh viên đủ điều kiện hưởng chế độ theo Nghị Quyết 10/2021/NQ- HĐND tỉnh Bắc Ninh ngày 29/9/2021 khi học tập tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ năm học 2022-2023 với 04 ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, chế tạo khuôn mẫu, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp sẽ được hỗ trợ 1.120.000 đồng/tháng;

 

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khi thực hiện thiết kế CAD/CAM trên máy tính

Với mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, công nghệ cao vào năm 2030 và hướng tới thành phố thông minh vào năm 2045, Bắc Ninh đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế- xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với những chủ trương, chính sách thu hút sự đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài FDI, nhu cầu đòi hỏi sử dụng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, nguồn nhân lực chất lượng cao từ phía các doanh nghiệp rất lớn bởi thực trạng nhiều doanh nghiệp luôn khan hiếm…

Sự ra đời của Nghị quyết 10/ 2021/NQ- HĐND tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa khuyến khích, thu hút người học là học sinh, người lao động theo học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2021- 2022 đến năm học 2025- 2026.