Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với vị trí việc làm tại trường Cao đẳng Lý Thái Tổ

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp là nguồn nhân lực phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động (yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước), đó là: có kiến thức chuyên môn; có kỹ năng, kỹ thuật, tìm và tự tạo việc làm, làm việc an toàn, làm việc hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc.

Đào tạo gắn liền với Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu theo yêu cầu phát triển đặc biệt của Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ. Việc đẩy mạnh hợp tác Gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác đào tạo lý thuyết và thực hành, thực tập nâng cao trình độ, bổ sung nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp khi sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường.

Với phương châm vừa học vừa làm, sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ được trang bị thiết bị máy học hiện đại bậc nhất, môi trường chuyên nghiệp cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ khí, Điện – Điện tử

Sinh viên học tập môn Cơ khí đại cương

Sinh viên học tập môn Vẽ kỹ thuật cơ khí

Sinh viên học tập môn Mạch điện tử tương tự

Sinh viên học tập môn Khí cụ điện – An toàn điện

Sinh viên học tập môn Thực hành phay CNC1

Sinh viên thực hành bộ môn Tin học