Thông báo nội quy thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-CĐ LTT ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ)

  1. Ngày, giờ mở cửa: mở cửa các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

Sáng: 08h00 ÷ 11h30;

Chiều: 13h00 ÷ 16h30.

2. Xuất trình thẻ hợp lệ; để vật dụng cá nhân tại tủ đựng đồ (tự bảo quản tiền và tài sản có giá trị); tài liệu cá nhân chỉ được mang vào khi được sự đồng ý của cán bộ thư viện. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác.

3. Nghiêm cấm mang vào thư viện các chất cấm, chất gây nghiện, vật dễ cháy nổ theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra kỹ tình trạng tài liệu (rách, bẩn, thiếu trang,…) trước khi làm thủ tục mượn/trả. Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi thư viện khi chưa làm thủ tục mượn về.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi: viết vẽ lên bàn, ghế, tường; gây hư hỏng, thiệt hại tài liệu và tài sản của thư viện. Có nghĩa vụ cho cán bộ thư viện kiểm tra các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu.

6. Thực hiện văn hóa trong thư viện: trang phục lịch sự; ứng xử văn minh; đi nhẹ, nói khẽ, giữ vệ sinh chung; không ăn uống, hút thuốc trong thư viện.

7. Chỉ sử dụng máy tính vào mục đích tra cứu tài liệu. Không thay đổi nội dung, cấu hình máy tính trong thư viện.

8. Trình tự mượn/trả tài liệu:

a. Trình tự mượn tài liệu: xuất trình thẻ ® chọn tài liệu (trực tiếp trên giá/tra cứu trên máy tính) ® nhận sách từ cán bộ thư viện.

Mượn về: số lượng không quá 02 tài liệu/1 lần mượn; thời gian mượn tối đa 20 ngày.

b. Trình tự trả tài liệu: xuất trình thẻ ® cùng cán bộ thư viện kiểm tra tình trạng tài liệu; lập biên bản nếu tài liệu bị hư hỏng.

c. Sinh viên phải trả tài liệu trước khi tốt nghiệp.

9. Nghiêm cấm sao chép tài liệu dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của cán bộ thư viện.