Để giáo dục nghề nghiệp phát triển, xã hội cần thay đổi cả các chính sách tôn vinh

“Không chỉ dựa vào những yếu tố có tính hình thức như bằng cấp, mà tôn vinh bằng giá trị, kỹ năng và đóng góp, cống hiến của từng người thì giáo dục nghề nghiệp sẽ được đẩy mạnh phát triển”.Đó là những chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam diễn ra trong tháng 11 vừa qua.Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tăng lên đáng kể, bởi 3 lý do: Tiếp nhận tầm nhìn, công nghệ quốc tế; đẩy mạnh tự chủ và gắn kết doanh nghiệp với nhà trường.Phó Thủ tướng cho rằng cần quan tâm chất lượng là số một, trong đó lưu ý không chỉ kỹ năng nghề nghiệp mà cần có cả những kỹ năng mềm.“Nếu học nghề ra có việc làm tốt thì tự nhiên nhiều người sẽ chuyển sang học”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói và khẳng định cần có sự chung sức giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong vấn đề này.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để giáo dục nghề nghiệp phát triển, Nhà nước phải cùng xã hội thay đổi, kể cả là các chính sách tôn vinh mọi người.

Về giáo dục nghề nghiệp, Nhà nước phải tiếp tục cơ chế tự chủ, không can thiệp vào chuyên môn của nhà trường nhưng phải
tiếp tục đầu tư. Không phải tự chủ là hết đầu tư. Đặc biệt phải có cơ chế kinh tế để doanh nghiệp thấy lợi ích trực tiếp trước mắt và cả lâu dài để đầu tư vào đào tạo và nghiên cứu khoa học.Theo ông Đam, nhà nước phải tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp có đất đầu tư, từ đó mới tác động ngược lại đến đào tạo nhân lực. Nhà nước phải có những nghiên cứu, định hướng trước về xu thế nghề nghiệp trong tương lai, nhất là trong cuộc cách mạng 4.0.“Cùng đó, Nhà nước cũng phải hỗ trợ kết nối cung cầu. Không chỉ các hệ thống xúc tiến việc làm mà tiến tới bằng công nghệ thông tin phải làm sao có các cơ sở dữ liệu lớn về trình độ nghề nghiệp, nhu cầu nghề nghiệp giữa các cơ sở đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp”. Theo ông Đam, Nhà nước phải cùng xã hội thay đổi, kể cả là các chính sách tôn vinh mọi người. “Không chỉ dựa vào những yếu tố có tính hình thức như bằng cấp mà tôn vinh bằng giá trị, bằng kỹ năng và bằng đóng góp, cống hiến của từng người một thì giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ được đẩy mạnh phát triển”, ông Đam nhấn mạnh.                                                                                                       

Hải Nguyên/VietNamnet.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *