Hợp tác Quốc tế – Những bước đi vững chắc của Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ

Ông Dư Đình Mỹ – Chủ tịch HĐQT trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (LIC) và Ông Lee Seok Haeng – Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Cao đẳng Bách khoa Hàn Quốc (KOPO) trong lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác tại Hàn Quốc

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia hiện nay. Việc mở cửa thị trường lao động đã tạo ra sự dịch chuyển lao động giữa các nước, đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mình.

Là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới thành lập, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đã xác định rõ sứ mạng của mình: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong, ngoài nước trong xu thế hội nhập toàn cầu và cách mạng công nghiệp 4.0; cung cấp nhận thức tích cực và năng lực cạnh tranh quốc tế cho người học; góp phần xây dựng và phát triển đất nước thông qua việc đào tạo nhân lực theo hướng phát triển toàn diện. Chính vì điều đó, những thành viên sáng lập cùng Ban Giám hiệu Nhà trường đặc biệt quan tâm tới xây dựng các chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực hợp tác quốc tế phù hợp từng giai đoạn phát triển Nhà trường.

Việc tìm một mô hình giáo dục quốc tế hiện đại nhưng phù hợp với điều kiện giáo dục tại Việt Nam được đặc biệt quan tâm. Thông qua tìm hiểu và tiếp cận, mối quan hệ giữa Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ với Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic University – KPU) và hệ thống Trường Cao đẳng Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic – KOPO) đã hình thành và ngày càng trở lên gắn kết. Hàng loạt các sự kiện hợp tác đã diễn ra tại Việt Nam và Hàn Quốc. Mối quan hệ hợp tác này đã định hướng rất rõ cho Trường Lý Thái Tổ về mô hình xây dựng, định hướng phát triển và kinh nghiệm trong công tác quản trị Nhà trường.

Với nền tảng trong quan hệ quốc tế đã xác lập, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đã xác định các chiến lược hợp tác quốc tế trong giai đoạn 2020 – 2030 cụ thể như sau:

1. Tiếp tục hợp tác với Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic University – KPU) và hệ thống Trường Cao đẳng Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic – KOPO) trong lĩnh vực xây dựng mô hình hoạt động, chương trình đào tạo và phương thức quản trị Nhà trường.

2. Tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu, trao đổi giảng viên và sinh viên với các cơ sở giáo dục quốc tế, trước mắt là các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc, Nhật Bản. Thông qua quan hệ hợp tác, tìm kiếm các nguồn kinh phí/học bổng tài trợ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

3. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác: Hợp tác trong đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác song phương và đa phương… nhằm cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ thông qua các chương trình nghiên cứu chung; từng bước chuẩn hóa các chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tiến tới quốc tế hóa các chương trình, giáo trình.

Với những hoạch định chiến lược trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nêu trên, Lý Thái Tổ sẽ đạt năng lực đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như khai thác tối đa tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhằm tạo ra nhiều hơn các cơ hội nghề nghiệp trình độ cao cho sinh viên.

Ban Biên tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *