Hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho sinh viên trường nghề khởi nghiệp

Từ nay đến năm 2025, sinh viên trường nghề sẽ được hỗ trợ vốn để khởi nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 118 tỷ đồng.

Chương trình “Ngày hội khởi nghiệp” cho học sinh – sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được tổ chức ít nhất 1 năm/lần.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh – sinh viên.

Theo kế hoạch, học sinh – sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp các em tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bộ LĐ-TBXH đặt mục tiêu, từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh – sinh viên; phấn đấu 12 triệu lượt học sinh – sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Bên cạnh đó, đề án còn phấn đấu tổ chức chương trình “Ngày hội khởi nghiệp” cho học sinh – sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tần suất ít nhất 1 năm/lần. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh – sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng được thực hiện ít nhất 1 hoạt động/năm ở từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Để tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TBXH đặt chỉ tiêu, 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự khởi nghiệp của học sinh – sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ mạo hiểm.

Đồng thời, khoảng 50% các trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp hình thành các trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường hơn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp.

Dự kiến, tổng kinh phí dành để thực hiện đề án là hơn 118 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là hơn 68 tỷ đồng, còn lại là kinh phí xã hội hóa./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *