DAILY NEWS

TIN TỨC

ADMISSION INFORMATION

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Được thành lập theo Quyết định số 1133 ngày 12/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với nhiệm vụ đào tạo ba cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.

Năm học 2020 – 2021, Nhà trường sẽ thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo 2 cấp trình độ: Cao đẳng và Sơ cấp.

Trình đ Cao đng:

  • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
  • Chế tạo Khuôn mẫu.
  • Điện tử Công nghiệp.
  • Điện Công nghiệp.

 

Trình đ Sơ cp:

  • Hàn.
  • Cắt gọt kim loại.
  • Điện tử Công nghiệp.
  • Điện Công nghiệp.
  • Tin học ứng dụng.

Với hệ thống hàng trăm “Doanh nghiệp thân thiết” gắn kết cùng Nhà trường sẽ tạo ra môi trường đào tạo sát với thực tiễn sản xuất nhất. Chương trình đào tạo được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp; trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị của doanh nghiệp cùng những định hướng đào tạo ngoại ngữ, văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp người học tích lũy kiến thức, kỹ năng sống từ đó tự hình thành kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp.