GIỚI THIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ
Tên tiếng Anh: Ly Thai To College
Tên viết tắt: LIC
Địa chỉ: Khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02-223-755-755
Email: contact@lic.edu.vn

Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ được thành lập theo Quyết định số 1133 ngày 12/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với nhiệm vụ đào tạo ba cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.

Trường đứng chân trên địa bàn Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh - một thành phố trẻ đang trong quá trình công nghiệp hoá mạnh mẽ, với vị trí đắc địa là cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Bắc Ninh được biết đến là nơi tập trung của nhiều khu công nghiệp lớn như: VSIP, Tiên Sơn, Yên Phong... Đây là các khu công nghiệp hội tụ các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ cao cũng như các doanh nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Canon, Hồng Hải - các tập đoàn hàng năm có nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn để phục vụ nghiên cứu và phát triển sản xuất.

Với cơ sở vật chất, thiết bị tiên tiến, hiện đại phù hợp thực tiễn sản xuất, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi về kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc, đặc biệt có khả năng tiếp cận và thích nghi nhanh với văn hoá của doanh nghiệp. LIC cam kết 95% sinh viên được đào tạo trong lĩnh vực Cơ khí và Điện - Điện tử sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm đúng ngành nghề đào tạo và đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động. 

Địa chỉ của trường trên bản đồ GoogleMap.

 

 

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ thực tiễn

Năm 2030, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ trở thành cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống, khẳng định uy tín, chất lượng của mình trong khu vực.

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong, ngoài nước trong xu thế hội nhập toàn cầu và cách mạng công nghệ 4.0; cung cấp nhận thức tích cực và năng lực cạnh tranh quốc tế cho người học; góp phần xây dựng và phát triển đất nước thông qua việc đào tạo nhân lực theo hướng phát triển toàn diện.

Trách nhiệm - Chính trực - Tận tâm  - Sáng tạo - Đoàn kết
 (Responsibility - Integrity - Commitment - Innovation - Solidarity)

Phát triển Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ trở thành trường cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đảm bảo trên 95% người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo với mức thu nhập cao.

Nhiệm vụ 1. Đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Xây dựng chương trình tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tham khảo ý kiến chuyên gia là các cán bộ giỏi của các doanh nghiệp hoặc các giảng viên đầu ngành tại các cơ sở giáo dục khác trong việc xây dựng/hiệu chỉnh chương trình đào tạo với mục đích tùy chỉnh chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn sản xuất

Phối kết hợp với doanh nghiệp trong giảng dạy cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp

Xây dựng nhóm các môn học/module tự chọn theo lĩnh vực sản xuất của nhóm các doanh nghiệp và tổ chức cho sinh viên học các môn học/module này tại doanh nghiệp dưới sự phối hợp giảng dạy giữa chuyên gia của doanh nghiệp và giảng viên của Nhà trường

Thiết lập hệ thống “Doanh nghiệp thân thiết” nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp

Xây dựng mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp thông qua mô hình “Doanh nghiệp thân thiết” để tạo môi trường trải nghiệm, thực tập, tham gia sản xuất cho giảng viên và học sinh, sinh viên đồng thời tăng khả năng việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Nhiệm vụ 2. Đa dạng hoá phương pháp đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo ngoại ngữ phục vụ giao tiếp và chuyên môn kết hợp giảng dạy văn hóa xã hội.

Xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ hiện đại, phù hợp chuẩn quốc tế; đa dạng hoá phương pháp đào tạo cùng môi trường học ngoại ngữ tốt nhất giúp sinh viên tự tin sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn

Kết hợp quá trình đào tạo ngoại ngữ với giảng dạy văn hoá - xã hội đa quốc gia giúp sinh viên tự hình thành năng lực cạnh tranh quốc tế trong xu thế hội nhập toàn cầu

Nhiệm vụ 3. Giáo dục nhân cách, văn hoá doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Giáo dục nhân cách và văn hóa doanh nghiệp cho sinh viên

Xây dựng văn hóa đặc trưng của sinh viên Cao đẳng Lý Thái Tổ: “Trách nhiệm - Chính trực - Tận tâm  - Sáng tạo - Đoàn kết” làm tiền đề để sinh viên tiếp cận, hình thành và có khả năng thích nghi cao với văn hóa tại mọi doanh nghiệp

Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Nhà trường là nơi gieo/ươm và nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Là nơi thực hiện kết nối doanh nghiệp; vận động nguồn lực xã hội hoá để hình thành trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hoặc được làm việc theo đúng lĩnh vực đào tạo

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ thực tiễn

Năm 2030, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ trở thành một cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống, khẳng định uy tín, chất lượng của mình trong khu vực.

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong, ngoài nước trong xu thế hội nhập toàn cầu và cách mạng công nghệ 4.0; cung cấp nhận thức tích cực và năng lực cạnh tranh quốc tế cho người học; góp phần xây dựng và phát triển đất nước thông qua việc đào tạo nhân lực theo hướng phát triển toàn diện.

Trách nhiệm - Chính trực - Tận tâm  - Sáng tạo - Đoàn kết
 (Responsibility - Integrity - Commitment - Innovation - Solidarity)

Phát triển Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ trở thành trường cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đảm bảo trên 95% người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo với mức thu nhập cao.

Nhiệm vụ 1. Đào tạo đáp ứng như cầu doanh nghiệp
Xây dựng chương trình tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp Tham khảo ý kiến chuyên gia là các cán bộ giỏi của các doanh nghiệp hoặc các giảng viên đầu ngành tại các cơ sở giáo dục khác trong việc xây dựng/hiệu chỉnh chương trình đào tạo với mục đích tùy chỉnh chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn sản xuất
Phối kết hợp với doanh nghiệp trong giảng dạy cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp Xây dựng nhóm các môn học/module tự chọn theo lĩnh vực sản xuất của nhóm các doanh nghiệp và tổ chức cho sinh viên học các môn học/module này tại doanh nghiệp dưới sự phối hợp giảng dạy giữa chuyên gia của doanh nghiệp và giảng viên của Nhà trường.
Thiết lập hệ thống “Doanh nghiệp thân thiết” nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp Xây dựng mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp thông qua mô hình “Doanh nghiệp thân thiết” để tạo môi trường trải nghiệm, thực tập, tham gia sản xuất cho giảng viên và học sinh, sinh viên đồng thời tăng khả năng việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Nhiệm vụ 2. Đa dạng hoá phương pháp đào tạo ngoại ngữ
Đào tạo ngoại ngữ phục vụ giao tiếp và chuyên môn kết hợp giảng dạy văn hóa xã hội. Xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ hiện đại, phù hợp chuẩn quốc tế; đa dạng hoá phương pháp đào tạo cùng môi trường học ngoại ngữ tốt nhất giúp sinh viên tự tin sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
Kết hợp quá trình đào tạo ngoại ngữ với giảng dạy văn hoá - xã hội đa quốc gia giúp sinh viên tự hình thành năng lực cạnh tranh quốc tế trong xu thế hội nhập toàn cầu.
Nhiệm vụ 3. Giáo dục nhân cách, văn hoá doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
Giáo dục nhân cách và văn hóa doanh nghiệp cho sinh viên Xây dựng văn hóa đặc trưng của sinh viên cao đẳng Lý Thái Tổ: “Trách nhiệm - Chính trực - Tận tâm  - Sáng tạo - Đoàn kết” làm tiền đề để sinh viên tiếp cận, hình thành và có khả năng thích nghi cao với văn hóa tại mọi doanh nghiệp.
Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp Nhà trường là nơi gieo/ươm và nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Là nơi thực hiện kết nối doanh nghiệp; vận động nguồn lực xã hội hoá để hình thành trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hoặc được làm việc theo đúng lĩnh vực.

TẠO LẬP HÀNH TRANG, VỮNG VÀNG KHỞI NGHIỆP

 

WHY LIC?

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

Với sự đầu tư mạnh mẽ trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị hiện đại, tiên tiến phục vụ đào tạo cùng khoảng thời gian 10 năm ấp ủ, trăn trở tìm một hướng đi với mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của những thành viên sáng lập, trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đã ra đời và thực hiện đào tạo khoá học đầu tiên với hai lĩnh vực Cơ khí và Điện - Điện tử vào năm học 2020 - 2021. Toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đang cố gắng, nỗ lực hết mình trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đào tạo với mong muốn mang đến cho người học môi trường đào tạo hiện đại và hiệu quả dựa trên 3 trụ cột chính:

• Đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp.
• Nâng cao Khả năng ngoại ngữ.
• Bồi dưỡng và hoàn thiện Nhân cách.

Chúng tôi khẳng định sự khác biệt và tự tin đồng hành cùng "Ước mơ nghề nghiệp" của các em sinh viên trên cơ sở thực hiện các mục tiêu cơ bản sau:

• Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường; bảo đảm chất lượng của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
• Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, tùy chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp; dần tiếp cận chương trình của các nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới.
• Đầu tư cơ sở vật chất của Nhà trường hiện đại, đồng bộ với doanh nghiệp; xây dựng và phát triển hệ thống phòng thực hành/thực nghiệm, trung tâm thư viện theo mô hình của các trường có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực.
• Xây dựng mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp thông qua mô hình “Doanh nghiệp thân thiết”; xây dựng hệ thống xưởng sản xuất kết hợp thực tập với mục đích trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp và giúp sinh viên thích nghi với thực tế sản xuất.
• Chú trọng đào tạo ngoại ngữ; tăng cường giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và hỗ trợ sinh viên trong khởi nghiệp; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trao đổi giảng viên và sinh viên.

DEPARTMENT

KHOA NGÀNH ĐÀO TẠO

KHOA CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí đào tạo kỹ sư thực hành, nhân viên kỹ thuật trong một số lĩnh vực Cơ khí. Với chương trình đào tạo được thiết kế tiên tiến, tuỳ chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp và trang thiết bị hiện đại cũng như môi trường thực hành giống môi trường thực tế trong doanh nghiệp sẽ mang đến cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất.

Lĩnh vực việc làm

 • Các công ty gia công hàn
 • Các công ty có liên quan sử dụng máy móc thiết bị công nghệ cao
 • Các công ty sử dụng thiết bị công nghiệp
 • Các công ty chuyên về vật liệu máy móc
 • Các công ty cơ điện tử hay các công ty robot,...
Xem thêm

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Khoa Điện – Điện tử đào tạo kỹ sư thực hành, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao trong các lĩnh vực: Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Tự động hóa với mục tiêu góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập thế giới.

Lĩnh vực việc làm

 • Nhà máy sản xuất thiết bị điện
 • Các công ty sản xuất linh kiện điện
 • Các công ty có xưởng tự động hóa
 • Các công ty chuyên về cảm biến
 • Các công ty điện lực.
 • Các công ty sản xuất máy tính và linh kiện.
 • Các công ty truyền thông có liên quan máy tính...
Xem thêm

STUDENT ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Với tôn chỉ “Tạo lập hành trang, vững vàng khởi nghiệp” nhằm giúp các bạn sinh viên tự hình thành và tích luỹ những kiến thức, kỹ năng tốt nhất như một hành trang tối ưu để vững bước vào đời.

Học tập tại Cao đẳng Lý Thái Tổ, mỗi sinh viên sẽ là một nhân tố cấu thành cộng đồng sinh viên năng động, thân thiện và hoà nhập vào hàng loạt các hoạt động văn hoá, thể thao, thiện nguyện... và các sự kiện khác diễn ra tại trường.

Hãy trải nghiệm các hoạt động đa dạng và khám phá trọn vẹn cuộc sống sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, các bạn sẽ tự tin với khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp. Đó chính là những hành trang không thể thiếu để hoà nhập trong thời đại công nghệ 4.0.

Xem thêm

STUDENT SCHOLARSHIPS

HỌC BỔNG - ƯU ĐÃI

Khi tham gia đăng ký dự tuyển và được xét tuyển vào học tập tại Cao đẳng Lý Thái Tổ. Sinh viên hệ cao đẳng được hưởng các ưu đãi như sau:

Miễn giảm 50% học phí học kỳ 1 đối với các sinh viên đạt điểm tổng kết năm lớp 12 từ 7.5 trở lên.
• Miễn giảm 50% học phí học kỳ 1 đối với các sinh viên đạt tổng điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ 20 điểm trở lên.
• Miễn giảm 50% học phí học kỳ 1 đối với 50 sinh viên nộp hồ sơ đầu tiên.
• Miễn phí ký túc xá năm thứ hai cho 10% sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện năm thứ nhất tốt nhất.
• Hỗ trợ giới thiệu việc làm trong thời gian học tại trường.
• Tư vấn và hỗ trợ xin học bổng du học.
• Hỗ trợ vay vốn ngân hàng trong thời gian học.
• Thực hiện các chế độ học bổng khuyến khích học tập khác theo các chương trình do Nhà trường quyết định.

Xem thêm

JOBS AND START-UP

KHỞI NGHIỆP - VIỆC LÀM

Trong những năm gần đây cụm từ “Khởi nghiệp” liên tục được nhắc đến ở khắp mọi nơi: Trên các trang báo mạng, trên các diễn đàn kinh tế, trên các chương trình truyền hình thực tế… và đặc biệt xuất hiện thường xuyên nhất trong những câu chuyện của các bạn sinh viên hoặc các Tân cử nhân, Tân kỹ sư.

Với lòng đầy nhiệt huyết, hoài bão, ước mơ sáng tạo các bạn sinh viên luôn ấp ủ cho riêng mình một ý tưởng kinh doanh để chờ thời cơ cất cánh. Tuy nhiên, nếu chỉ có ý tưởng và hoài bão thôi là chưa đủ. Những yếu tố mà các bạn sinh viên cần tích lũy, trang bị làm hành trang khởi nghiệp bao gồm: Kiến thức; kỹ năng chuyên môn; sự kiên trì; nguồn vốn khởi nghiệp; kỹ năng ngoại ngữ; kỹ năng tư duy phản biện; kỹ năng sáng tạo… là vô cùng cần thiết.

 Trường Cao Đẳng Lý Thái Tổ với tôn chỉ: “Tạo lập hành trang, vững vàng khởi nghiệp” với đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm; với cơ sở máy móc trang thiết bị hiện đại cùng hệ thống các doanh nghiệp thân thiết luôn đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên việc làm, khởi nghiệp trong suốt thời gian học và cả sau khi đã tốt nghiệp ra trường.

 
Xem thêm

SCIENCE & TECHNOLOGY

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

Hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nói chung và đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục cao đẳng, đại học nói riêng. Tuy mới thành lập, trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đã xác định hoạt động KH&CN là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sản xuất và đời sống.

Để dần từng bước đưa Trường trở thành “Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống", định hướng trong hoạt động KH&CN của Nhà trường trong giai đoạn 2019 – 2024 gồm những nội dung chính như sau:

1. Xây dựng chiến lược phát triển KH&CN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường theo định hướng. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng các đề tài từ nghiên cứu ứng dụng trong đào tạo, tiến đến nghiên cứu hướng sản phẩm công nghệ tiên tiến nhằm chuyển giao cho doanh nghiệp.

2. Khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ giảng viên đăng ký, tham gia nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy nhằm khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện có của Nhà trường. Gắn kết các hoạt động KH&CN với nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Xây dựng trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ có sự hợp tác của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp/cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

4. Từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực Cơ khí, Điện – Điện tử nhằm chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua hệ thống doanh nghiệp thân thiết của Nhà trường; gắn kết quả, sản phẩm nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và từng bước tiến tới thương mại hóa sản phẩm phục vụ xã hội.

5. Thực hiện công tác sở hữu trí tuệ, bảo hộ thành quả nghiên cứu của Nhà trường.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

TẠO LẬP HÀNH TRANG, VỮNG VÀNG KHỞI NGHIỆP

Đăng ký ngay

ADMISSION INFORMATION

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Được thành lập theo Quyết định số 1133 ngày 12/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với nhiệm vụ đào tạo ba cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.

Năm học 2020 – 2021, Nhà trường sẽ thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo 2 cấp trình độ: Cao đẳng và Sơ cấp.

Trình đ Cao đng:

 • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
 • Chế tạo Khuôn mẫu.
 • Điện tử Công nghiệp.
 • Điện Công nghiệp.

 

Trình đ Sơ cp:

 • Hàn.
 • Cắt gọt kim loại.
 • Điện tử Công nghiệp.
 • Điện Công nghiệp.
 • Tin học ứng dụng.

Với hệ thống hàng trăm “Doanh nghiệp thân thiết” gắn kết cùng Nhà trường sẽ tạo ra môi trường đào tạo sát với thực tiễn sản xuất nhất. Chương trình đào tạo được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp; trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị của doanh nghiệp cùng những định hướng đào tạo ngoại ngữ, văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp người học tích lũy kiến thức, kỹ năng sống từ đó tự hình thành kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp.

INTERNATIONAL STRATEGIC PARTNERS

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ