OBJECTIVE

MỤC TIÊU

Phát triển Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ trở thành trường cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đảm bảo trên 95% người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo với mức thu nhập cao.

PRACTICAL TASKS

NHIỆM VỤ THỰC TIỄN

NHIỆM VỤ 1. ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Xây dựng chương trình tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tham khảo ý kiến chuyên gia là các cán bộ giỏi của các doanh nghiệp hoặc các giảng viên đầu ngành tại các cơ sở giáo dục khác trong việc xây dựng/hiệu chỉnh chương trình đào tạo với mục đích tùy chỉnh chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn sản xuất

Phối kết hợp với doanh nghiệp trong giảng dạy cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Xây dựng nhóm các môn học/module tự chọn theo lĩnh vực sản xuất của nhóm các doanh nghiệp và tổ chức cho sinh viên học các môn học/module này tại doanh nghiệp dưới sự phối hợp giảng dạy giữa chuyên gia của doanh nghiệp và giảng viên của Nhà trường

Thiết lập hệ thống “Doanh nghiệp thân thiết” nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp

Xây dựng mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp thông qua mô hình “Doanh nghiệp thân thiết” để tạo môi trường trải nghiệm, thực tập, tham gia sản xuất cho giảng viên và học sinh sinh viên đồng thời tăng khả năng việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

NHIỆM VỤ 2. ĐA DẠNG HOÁ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Đào tạo ngoại ngữ phục vụ giao tiếp và chuyên môn kết hợp giảng dạy văn hóa xã hội

Xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ hiện đại, phù hợp chuẩn quốc tế; Đa dạng hoá phương pháp đào tạo cùng môi trường học ngoại ngữ tốt nhất giúp sinh viên tự tin sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn

Đào tạo ngoại ngữ phục vụ giao tiếp và chuyên môn kết hợp giảng dạy văn hóa xã hội Kết hợp quá trình đào tạo ngoại ngữ với giảng dạy văn hoá - xã hội đa quốc gia giúp sinh viên tự hình thành năng lực cạnh tranh quốc tế trong xu thế hội nhập toàn cầu

NHIỆM VỤ 3. GIÁO DỤC NHÂN CÁCH, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP

Giáo dục nhân cách và văn hóa doanh nghiệp cho sinh viên

Xây dựng văn hóa đặc trưng của sinh viên cao đẳng Lý Thái Tổ: "Trách nhiệm - Chính trực - Tận tâm  - Sáng tạo - Đoàn kết" làm tiền đề để sinh viên tiếp cận, hình thành và có khả năng thích nghi cao với văn hóa tại mọi doanh nghiệp

Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Nhà trường là nơi gieo/ươm và nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Là nơi thực hiện kết nối doanh nghiệp; vận động nguồn lực xã hội hoá để hình thành trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hoặc được làm việc đúng lĩnh vực.